Tháng Tư 9

Bốn bài học lãnh đạo của một thợ may

0  comments

Cải tiến:

Không ngừng cải tiến và làm việc tốt hơn. Đừng bao giờ an phận làm kẻ trung bình.

Để tâm:

Hãy trò chuyện với những người mà bạn cùng làm việc. Lắng nghe họ nói. Và để mắt tới công việc. Bởi bạn chỉ có thể kỳ vọng vào những gì mình để tâm mà thôi.

Liên kết:

Hãy tử tế với người khác. Đối xử trân trọng với khách hàng. Trao tặng họ những giá trị tốt đẹp. Tỏ ra chu đáo và xử lý nhanh những lời than phiền.

Điều chỉnh:

Tình hình sẽ thay đổi.Cạnh tranh sẽ ngày càng nhiều. Sự bất ổn là chuyện bình thường. Hãy vững vàng. Hãy linh hoạt. Hãy nhanh nhạy.
Dieu Vi Dai Doi Thuong Robin Sharma
— Điều vĩ đại đời thường. Robin Sharma

Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350