Tháng Tư 9

Một người lãnh đạo thực thụ không một cần chức danh!

0  comments

Không quan trọng bạn làm nghề gì
Không quan trọng bến đỗ cuộc đời bạn ở đâu,
Đừng lãng phí nó và đợi đến 5 giờ chiều để trở về nhà và thanh toán các hoá đơn.Đừng để đến lúc cuối mới thấy được ý nghĩa trong công việc của mình.
Sử dụng công việc của mình như là một nền tảng để thể hiện sự xuất sắc mà chỉ bạn mới có và làm cho thế giới tốt đẹp hơn lúc mà bạn tìm thấy nó.Một người lãnh đạo thực thụ không một cần chức danh!Bạn không cần phải ở vị trí quản lý để thể hiện khả năng lãnh đạo của mình. Bạn có thể dẫn dắt cuộc đời mình bằng chính khả năng lãnh đạo mà bạn có bên trong mình.
Thông điệp từ một Người dọn dẹp với sức mạnh lãnh đạo từ bên trong và Robin Sharma:


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350