Tháng Tư 9

Tại sao chúng ta làm những việc chúng ta làm?

0  comments

Tại sao chúng ta đo lường sự thành công và giá trị bằng sự chú ý và địa vị, nhưng lại cau mày vì sự tự mãn? Lực lượng nào đã thúc đẩy và định hình tất cả cảm xúc, hành động, chất lượng cuộc sống và cuối cùng là số phận của chúng ta?
Bạn có biết rằng tất cả các câu trả lời cho những câu hỏi này đều có thể được giải thích bằng cách tìm hiểu về nhu cầu cơ bản của con người?
Mặc dù mỗi chúng ta là duy nhất và được định hình bởi các sự kiện cuộc sống cá nhân và cảm xúc tương ứng, chúng ta cũng chia sẻ các hệ thống hành vi thường hoạt động theo cùng một cách. Tony Robbins đã khám phá qua hơn 40 năm kinh nghiệm rằng có 6 nhu cầu của con người ảnh hưởng cơ bản đến cách chúng ta đưa ra lựa chọn. Mỗi người trong chúng ta ưu tiên các nhu cầu của mình một cách khác nhau và các quyết định của chúng ta dựa trên nhu cầu nào chúng ta đặt lên hàng đầu.

Tầm quan trọng của việc biết đến 6 nhu cầu cơ bản

Nhiều hành vi của bạn dựa trên nhu cầu của bạn – hoặc không – được đáp ứng. Tùy thuộc vào nhu cầu cơ bản nào của con người là quan trọng nhất trong tính cách của bạn, bạn có thể dành nhiều thời gian một cách có ý thức hoặc tiềm thức để cố gắng đáp ứng một hoặc hai trong số đó. Và nếu bạn không thành công, nó có thể tác động tiêu cực đến cảm giác hạnh phúc chung của bạn. Biết được nhu cầu nào trong số 6 nhu cầu là động lực chính của bạn và làm thế nào điều này ảnh hưởng đến khả năng kết nối với người khác và phát triển các mối quan hệ lành mạnh là điều tối quan trọng đối với sự hiểu biết của bạn về những gì thúc đẩy bạn.
Nó cũng có thể giúp bạn hiểu rõ hơn và quản lý các cách kích hoạt và chịu trách nhiệm về cảm xúc của chính bạn.

6 nhu cầu của con người là gì?

1. Sự chắc chắn: đảm bảo bạn có thể tránh đau đớn và đạt được khoái cảm.
2. Sự không chắc chắn / Sự đa dạng: sự cần thiết của những điều chưa biết, thay đổi, những kích thích mới.
3. Ý nghĩa: cảm thấy độc đáo, quan trọng, đặc biệt hoặc cần thiết.
4. Kết nối / Tình yêu: một cảm giác mạnh mẽ của sự gần gũi hoặc kết hợp với ai đó hoặc một cái gì đó.
5. Phát triển: mở rộng năng lực, khả năng hoặc sự hiểu biết.
6. Cống hiến: ý thức phục vụ và tập trung vào việc giúp đỡ, cống hiến và hỗ trợ người khác.
Mỗi người xếp hạng những nhu cầu cơ bản của mình khác nhau, và cách họ xếp hạng chúng là lý do tại sao bạn là con người như bây giờ. Bốn nhu cầu hàng đầu trong danh sách trên định hình tính cách của chúng ta, trong khi hai nhu cầu cuối cùng (phát triển và cống hiến) định hình nhu cầu tinh thần của chúng ta. Các phương tiện mà mọi người chọn để đáp ứng 6 nhu cầu này của con người là không giới hạn; chúng ta tìm kiếm sự đầy đủ thông qua các mối quan hệ, sự nghiệp, lợi ích cá nhân và nhiều hơn nữa.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350