Chúc mừng bạn đã Đăng ký thành công!

Vui lòng làm theo các bước sau để hoàn thành quá trình đăng ký Bản tin:

  • Kiểm tra hòm thư (inbox) của bạn: hãy mở hòm thư email mà bạn đã đăng ký.
  • Mở email Chúc mừng: tìm kiếm email với tiêu đề "Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công bản tin Coaching Business!" và mở nó. Trong trường hợp email nằm trong Spam. Hãy đánh dấu email này không phải Spam.
  • Đánh dấu email là quan trọng: để chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được các email chứa thông tin hữu ích từ Huy hãy  Đánh dấu email này là quan trọng.

Copyright 2023 by InnerCoach. All rights reserved. happy@innercoach.vn