Tháng Tư 9

Vì sao chúng ta không đặt thật nhiều mục tiêu?

0  comments

Đã có rất nhiều người nói về tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu và kết quả tuyệt vời mà nó mang lại. Vậy tại sao chúng ta chỉ nên đặt 3-5 mục tiêu một lúc, hoặc thậm chí là chỉ 1 mục tiêu mà không đặt thật nhiều mục tiêu để mau đến đích?
  1. Rõ ràng về mức độ quan trọng của mỗi mục tiêu:

    Thời gian là công bằng với tất cả mọi người. Ai cũng có 24 giờ nên sẽ khó có thể đủ cho chúng ta theo đuổi nhiều mục tiêu cùng lúc. Chúng ta cần có sự phân định rõ ràng về thứ tự ưu tiên. Như vậy sẽ tránh được những mục tiêu “không” quan trọng. Một mũi tên chỉ có thể nhắm trúng một bia.

  2. Tập trung vào chất lượng:

    Hãy nghĩ về 1 cái cây ăn trái. Để thu được trái ngọt, chúng ra cần loại bỏ bớt cành lá và quả nhỏ. Điều đó có nghĩa là giảm bớt cành lá mà cái cây phải nuôi dưỡng, để cái cây có thể tập trung vào việc tạo ra trái ngọt. Vì sao người làm vườn lại làm như vậy? Bởi vì họ biết tập trung nguồn lực của cái cây vào chỉ một số cành để tạo ra trái ngọt chất lượng tốt.

Vì vậy, hãy luôn có một bước chọn lọc lại những mục tiêu mà bạn thấy thực sự quan trọng và có ý nghĩa ngay từ khi thiết lập chúng. Đừng để những mục tiêu cành lá làm cản trở bạn trên con đường phía trước.

Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350